No content assigned to be displayed.
 • Comuna Brăneşti este amplasată în estul județului Ilfov și este alcătuită din satele Brăneşti, Islaz, Vadu Anii şi Pasărea, reşedinţa fiind în satul Braneşti. Populația comunei Brănești este de aproximativ 10 000 de locuitori.

  Comuna are un mare potențial de dezvoltare mixtă a industriei, turismului și zonelor de agrement, potențial oferit și de oportunitatea autostrăzii A2 București – Constanța, care străbate teritoriul administrativ al localității.

  Fiind amplasată în zona metropolitană Bucureşti, comuna Brăneşti este caracterizată ca fiind parte din:

  • Principalul areal al fluxurilor de navetism;
  • Zona de mare atractivitate turistică Cernica-Pantelimon-Găneasa;
  • Parte dintr-un areal important al fluxurilor de aprovizionare cu produse agricole pentru consum şi prelucrări industriale;

  Totodată, Brăneștiul este considerat ca având un grad mare de viabilitate..

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

 • Comuna Floreşti-Stoeneşti, localitate a judeţului Floresti Stoienesti, este situată în partea de nord a judeţului, la 30 de km de municipiul Bucureşti și are o populație de aproximativ 9 000 de locuitori. Localitatea este alcătuită din 3 sate: Florești, Stoenești și Palanca.

  Oportunităţi ale Comuna Florești Stoienești în raport cu coridoarele de transport pan-european :

  • Accesibilitate sporita pe cale rutiera;
  • Posibilitate de dezvoltare economică și creare de noi locuri de muncă;
  • Dezvoltare a relaţiilor comerciale;

   

  Prioritățile de dezvoltare ale comunei Florești-Stoienești sunt:

  • Definirea zonelor prioritare pentru regenerarea și dezvoltarea rurală;
  • Asigurarea de locuințe pentru tineri;
  • Îmbunătățirea condițiilor de locuit prin echipare edilitară corespunzătoare
  • Amenajarea locurilor de joacă pentru copii
  • Amenajarea locurilor de petrecere a timpului liber de către copii și tineri
  • Asigurarea unei educații de calitate la toate nivelurile.

  _________________________________________________________________________________________________________________

 • Comuna Corbeanca,constituită din satele Corbeanca, Petreşti, Tamaşii și Ostratu este situată in partea centrală a Judeţului Ilfov, de-a lungul DJ 101 și are o poluație de aproximativ 3 500 de locuitori.

  Dezvoltarea Comunei Corbeanca nu se poate face decât în relaţie contextul suprateritorial, astfel că propunerile de dezvoltare au fost corelate cu elemente din planurile de amenajarea teritoriului naţional (PATN) şi cele privind zona metropolitană Bucureşti.

   

  Prioritățile de dezvoltare ale comunei Corbeanca au fost, conform P.U.G.:

  • Modernizarea drumurilor existente;
  • Echiparea cu un sistem centralizat de alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu gaze naturale;
  • Valorificarea superioară a potențialului agricol;
  • Stimularea dezvoltării viitoare a activităţilor de mică industrie şi prestări servicii pentru populaţie şi pentru agenţi economici.
  • Îmbunătăţirea accesului populaţiei comunei la servicii diversificate.

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

 • Comuna Brastavăţu este amplasată în estul județului Olt și este alcătuită din satele Brastavăţu, Cruşovu şi cătunul Gara Vişina, reşedinţa fiind în satul Brastavăţu. Populația comunei Brastavăţu este de 4.503 de locuitori (recensământ 2011).

  Comuna Brastavăţu este localizată favorabil fiind poziţionat într-o zonă de tranzit, de intersecţie a mai multor drumuri clasificate(DN 54, DJ544, DJ604, DC 131, DC139, DC130), şi de o cale ferată.

   

  Comuna are un potenţial ridicat datorită:


  • apropierii de viitorul drum express Craiova-Bucureşti, la circa 25km de localitate;
  • distanţei relativ reduse faţă de portul fluvial Corabia, pe cale rutieră şi feroviară, ceea ce înlesneşte transportul pe coridorul VII paneuropean Marea Neagră-Dunăre-Main-Rin;
  • nivelului ridicat al radiaţiei solare ce poate fi utlizat ca sursă neconvenţională de energie;
  • fondului funciar important, a condiţiilor climatice şi de sol propice unei agriculturi de tip intensiv.

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

Acest site este cofinantat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Numar contract: 649/311 - 08.01.2013, SMIS: 40492
Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
DMI: 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Operatiunea: 3.1.1 Sprijinirea accesului la internet şi serviciile conexe
Beneficiar: SC MINA-M-COM SRL
Titlul proiectului: "Cresterea productivitatii SC MINA-M-COM SRL prin accesul la broadband si echipamente TIC"
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro
Back to top
Harta Site