No content assigned to be displayed.
 • Municipiul Medgidia este o localitate de rangul II, este situat în partea de sud-est a României, în mijlocul Podișului Dobrogei, la 200 km est de București, 39 km vest de Constanța și 39 km nord de Vama-Veche (granița cu Bulgaria) și are o populați de aproximativ 44 000 de locuitori. Teritoriul municipiului este străbătut de Autostrada A2 București-Constanța.    

  Scopul P.U.G.-ului municipiului Medgidia este de a transpune spațial strategiile existente la nivelul localității și al județului Constanța, de a reevalua direcțiile de dezvoltare și a prevederilor urbanistice din P.U.G.-ul anterior, de a prelua selectiv documentațiile de urbanism aprobate anterior și de a evalua direcțiile de dezvoltare spontane.    

  Prioritățile de dezvoltare ale municipiului Medgidia sunt:

  • Extinderea rețelei de căi ferate:
  • Concretizarea variantei de ocolire a centrului orașului prin realizarea Șoselei de Centură;
  • Amenajarea și sistematizarea intersecțiilor prioritare pe inelele de circulație;
  • Modernizarea arterelor componente tramei majore;
  • Realizarea unei noi legături între nordul și sudul orașului prin completarea inelului de centură cu un nou pod peste canal;
  • Asigurarea unui transport în comun coerent, care să deservească cartierele rezidențiale;
  • Extinderea și modernizarea portului cu separarea portului de mărfuri de portul de călători și realizarea de porturi de agrement;

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

 • Municipiul Caracal este amplasat în sudul țării, la vest de Olt, la marginea răsăriteană a Câmpiei Romanților și are o populație de aproximativ 30 000 de locuitori.

  Principalul avantaj am municipiului îl constituie rezervele mari de teren din extravilan, care ocupă aproximativ 84% din teritoriul administrativ.

  Din punct de vedere al necesităților identificate la nivelul localității, se semnalează în mod special: protejarea zonei centrale, extinderea zonei tradiționale de agrement în partea de Vest, constituirea unor poli de activități în conectivitate cu centura propusă, mixitatea funcțională de-a lungul arterelor principale de penetrație în oraș.

  Prioritățile de dezvoltare ale municipiului Caracal sunt:

  • Reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
  • Modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare;
  • Reconsiderarea identității orașului;
  • Întărirea rolului polarizator la nivel județean și regional;
  • Creșterea standardului de locuire la nivel municipal.

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

 • Municipiul Giurgiu este reședința județului cu același nume și este situate în partea sudică a țării. În lunca și pe malul stâng al Dunării și are o populație de aproximativ 61 000 de locuitori. Localitatea este cunoscută ca o poată de trecere încă din secolul al XIX-lea, când constituia  principalul punct de legătură  a Occidentului cu Peninsula Balcanică.

   

  Prioritățile de dezvoltare ale municipiului Giurgiu au fost:

  • Dezvoltarea, modernizarea și extinderea infrastructurii, cu valorificarea oportunităților oferite de poziția geo-strategică a municipiului;
  • Susținerea apariției unor activități economice noi, strâns legate de resursele și tradiția locală, dezvoltarea și moderniarea activităților existente, îmbunătățirea mediului economic local;
  • Îmbunătățirea condițiilor de locuit;

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

 • Municipiul Baia Mare, localitate de rangul III, este localizat în județul Maramureș, în nord-vestul țării și are o populație de aproximativ 140 000 de locuitori.

  Scopul P.U.G.-ului Baia Mare a fost asigurarea dezvotării echilibrate sustenabile cu caracter prospectiv prin atragerea de firme și investiții, creșterea accesibilității, și oferirea unui cadru de parteneriat pentru administrație, mediul de afaceri, mediu educațional și social atât la nivel de oraș, cât și în relațiile cu localitățile învecinate.

   

  Prioritățile de dezvoltare ale municipiului Baia Mare sunt:

  • Dezvoltarea infrastructrii de bază și asigurarea accesului neîngrădit al populației și consumatorilor industriali la acesta;
  • Conservarea resurselor naturale și protecția mediului;
  • Regenerarea urbană și dezoltarea tehnologiei informației;
  • Diminuarea impactului social și reducerea sărăciei; 

   

  _________________________________________________________________________________________________________________

Acest site este cofinantat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Numar contract: 649/311 - 08.01.2013, SMIS: 40492
Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
DMI: 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Operatiunea: 3.1.1 Sprijinirea accesului la internet şi serviciile conexe
Beneficiar: SC MINA-M-COM SRL
Titlul proiectului: "Cresterea productivitatii SC MINA-M-COM SRL prin accesul la broadband si echipamente TIC"
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro
Back to top
Harta Site