• Scopul P.U.Z.-ului a fost de a contura o zonă coerentă din punct de vedere funcțional și al infrastructurii și echipării edilitare în urma extinderii intravilanului existent. Totodată, s-a urmărit valorificarea potențialului natural al celor două zone de extindere, amplasate pe dealul Podei Schit și Terasa Viilor. Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație în interiorul zonei de studiu a fost concepută astfel încât să se asigure legătura cu trama stradală principală a orașului. Unul dintre obiectivele principale l-a constituit și stabilirea și delimitarea zonelor funcționale, cât și modul de utilizare al terenurilor, prin raportare la valorificarea peisajului urban.

     
     
    _________________________________________________________________________________________________________________
Acest site este cofinantat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Numar contract: 649/311 - 08.01.2013, SMIS: 40492
Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
DMI: 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Operatiunea: 3.1.1 Sprijinirea accesului la internet şi serviciile conexe
Beneficiar: SC MINA-M-COM SRL
Titlul proiectului: "Cresterea productivitatii SC MINA-M-COM SRL prin accesul la broadband si echipamente TIC"
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro
Back to top
Harta Site