No content assigned to be displayed.
 • Scopul P.U.Z.-ului a fost de a contura o zonă coerentă din punct de vedere funcțional și al infrastructurii și echipării edilitare în urma extinderii intravilanului existent. Totodată, s-a urmărit valorificarea potențialului natural al celor două zone de extindere, amplasate pe dealul Podei Schit și Terasa Viilor. Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație în interiorul zonei de studiu a fost concepută astfel încât să se asigure legătura cu trama stradală principală a orașului. Unul dintre obiectivele principale l-a constituit și stabilirea și delimitarea zonelor funcționale, cât și modul de utilizare al terenurilor, prin raportare la valorificarea peisajului urban.

   
   
  _________________________________________________________________________________________________________________
 • Viziunea investitorului acestui ansamblu a presupus dezvoltarea unei zone semiurbane cu aspect medieval, care să evoce o perioadă atât de apreciată din punct de vedere urbanistic și arhitectural. Astfel, a fost conturată o zonă cu o densitate ridicată a fondului construit, cu piețe publice pietonale determinate de amplasarea construcțiilor în cadrul țesutului urban, cu capete de perspectivă bine susținute, cu spații publice și terase la parterul construcțiilor. Modalitatea de amplasare a tuturor acestor elemente ale țesutului urban a avut rolul de a da o identitate specific spațiului.

   
   
  _________________________________________________________________________________________________________________
Acest site este cofinantat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
Numar contract: 649/311 - 08.01.2013, SMIS: 40492
Axa prioritară III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
DMI: 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Operatiunea: 3.1.1 Sprijinirea accesului la internet şi serviciile conexe
Beneficiar: SC MINA-M-COM SRL
Titlul proiectului: "Cresterea productivitatii SC MINA-M-COM SRL prin accesul la broadband si echipamente TIC"
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, vizitati www.fonduri-ue.ro
Back to top
Harta Site